Søkested


Kontakt

Øyerswingen
Kongsvegen 325.
2636 Øyer.

Post adresse : c/o Elin Hansen. Musdalsvegen 107. 2635 Tretten

E-mail: post@oyerswingen.com

Dette gjør vi

Denne seksjonen er tom.

 Vårt styre.

 • Roar  Atle Hansen       Styreleder  
 • Elin Hansen                 Daglig  leder 
 • May - Britt Nyborg       Styremedl .      Sekretær    
 • Ingebjørg Juvstad        Styremedl .
 • Jon Kleven                  Styremedl.
 • Ingunn Rikje                Styremedl.
 • Øyvind Juvstad            Styremedl.
 • Kjell Godtland              Styremedl.
 • Berit Gundersen          Styremedl.
 • Dag Norvald Hansen   Styremedl.      Vara / daglig leder
 • Nina B Halsten            Styremedl.      Kasserer
 • Morten Halsten            Styremedl.      kasserer
 • Hilde Odden                 Styremedl.
 • Gunnar Odden             Styremedl.
 • Elisabeth Borgard        Styremedl.      Kursansvarlig
 • Rita Helen Hagen         Styremedl.

Tilbakemelding